Chronologiczny tok wydarzeń, który jest podstawą naszego nieuczestniczenia w konsultacjach społecznych oraz naszego protestu.


 

26 luty 2004r.

 

„Program Rozwoju Gminy w latach 2004-2006”

 

 

Dokument, który podczas żadnych rozmów czy spotkań, także w dniu konsultacji społecznych nie był brany pod uwagę, a stanowi dokument zamknięty w formie załącznika do uchwały, zawarty w „Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2001-2010” w oparciu m.in. o niego ludzie dokonywali życiowych inwestycji! (Czytaj: Infrastruktura komunikacyjna) gdzie napisane jest cyt.: "W związku z bliskością autostrady A-4 i węzła w Prądach odcinek drogi krajowej Nr 46 zostanie przebudowany dla uzyskania parametrów drogi ekspresowej. Władze gminy od dłuższego czasu zabiegają o budowę obwodnicy miasta Niemodlina po stronie północnej w ciągu drogi krajowej Nr 46, …”.


 

15 kwiecień 2008r.

 

Konsultacje społeczne


 

23 kwiecień 2008r.

 

„Burmistrz Niemodlina informuje”

 

 

Fragment dokumentu wydany po konsultacjach społecznych, nadal informujący o 3 wariantach (zawarty w "Raporcie z konsultacji społecznych").


 

16 maj 2008r.

 

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego

Nr 0151/P/34/08

 

 

Rozporządzenie zezwalające na lokalizację obwodnicy w obszarze Borów Niemodlińskich, wydane ponad miesiąc po konsultacjach społecznych.

 


 

22 maj 2008r.

 

Pismo mieszkańców wsi Lipno, Wydrowice, Tułowie Małe, Sady, Michałówek, Grodziec do GDDKiA-Oddział w Opolu

 

 

Podpisy zbierane popołudniami przez trzy dni 22-24 maj 2008r. Zebraliśmy 162 podpisy. Zgłaszają się osoby, które chcą przyłączyć się do protestu, dlatego informujemy, że można to uczynić.


 

04 lipiec 2008r.

 

Odpowiedź z GDDKiA-Oddział w Opolu, nr pisma GDDKiA-O/OP/P1-D-4100/46/N/3_2/2008

 

 

Odpowiedź ta dotarła z wyjątkowym opóźnieniem zważając na istotę sprawy!

 


  

16 lipiec 2008r.

 

Nasza odpowiedź (pismo z dnia 15 lipca 2008r.) do GDDKiA-Oddział w Opolu, na pismo nr GDDKiA-O/OP/P1-D-4100/46/N/3_2/2008

 

 

W naszym piśmie podajemy dowody dyskredytujące merytorykę zawartą w piśmie z GDDKiA-Odział w Opolu (nr jw.), podajemy dowody oraz formę naszego dalszego postępowania.

 


16 lipiec 2008r.

 

Osoby oraz instytucje do, których wysłany został komplet dokumentów w formie teczki

 

Wysłano Odpowiedź Inne pisma / informacje

Pan Bolesław Pustelnik

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Odział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

Odpowiedź

otrzymaliśmy

16 września 2008r.

Pismo

otrzymaliśmy

07 sierpnia 2008r.

Pan Ryszard Wilczyński

Wojewoda Opolski

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Odpowiedź

otrzymaliśmy

19 sierpnia 2008r.

(Opolski Urząd Wojewódzki

Wydział Infrastruktury i Geodezji)

 

Pan Tadeusz Jarmuziewicz

Ministerstwo Infrastruktury

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Żelazna 59

00-848 Warszawa

Odpowiedź

otrzymaliśmy

11 sierpnia 2008r.

 

Pan Zbigniew Rapciak

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

   

Pan Józef Sebesta

Marszałek Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Odpowiedź

otrzymaliśmy

22 sierpnia 2008r.

 

Pan Bogusław Wierdak

Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14 - Ostrówek

45-081 Opole