Specjalnym argumentem jaki podawany jest w celu realizacji budowy obwodnicy wg wariantów południowych jest odciążenie Niemodlina od samochodów jadących od strony Tułowic, gdzie utworzona jest specjalna strefa ekonomiczna w byłym zakładzie "Porcelit".

    Strefa ta utworzona została w 2004 roku. Nie posiada kluczowego inwestora, który dla byłego zakładu jak również obszaru mógłby zostać moderatorem. Stref tego typu na opolszczyźnie jest kilka (nawet w samym Opolu) i to, że nikt nie wykupił tego obszaru w całości, jednorazowo i już w 2004r. stanowi dowód, że jednak nie jest to miejsce atrakcyjne inwestycyjnie!

Kolejnym argumentem są natężenia ruchu jakie zanotowane zostały w 2008 roku, które w "Raporcie z konsultacji społecznych" (punkt 1.3. Natężenia ruchu) przytaczane są w ilości 14500 pojazdów na dobę, dalej czytamy (punkt 9. Analiza i sposób uwzględniania zgłoszonych wniosków (str.28)), że podstawowym źródłem danych o wielkości ruchu drogowego są generalne pomiary ruchu, stanowią one podstawę opracowania wszystkich prognoz ruchu... tu w dokumencie powołuje się na badania z roku 2005.

    Właściwie każdy z mieszkańców musi zgodzić się na liczby, jakie przytaczane są przy pomiarze natężenia ruchu aut przejeżdżających przez Niemodlin! Jednak nikt nie zna warunków jakie brane były pod uwagę... pewnie najbardziej niekorzystne... i to jest zrozumiałe. Nie jest natomiast zrozumiała symulacja jaką przeprowadzono na rok 2030 zawarta w "Raporcie z konsultacji społecznych" (punkt 1.3. Natężenia ruchu (str.11)). Ciekawe czy w symulacji uwzględniono kryzys paliwowy i energetyczny, jaki powinien nastąpić po wzroście cen za ropę i nie tylko!

Otrzymaliśmy pomiar ruchu, którego ilustracje graficzne zamieszczamy poniżej, a liczby podajemy w tabelce:

Trasa Rok 2005 Rok 2008 [%]
Niemodlin - Opole 14510 14500  bez zmian
Niemodlin - Nysa 8172 9000 wzrost o ~ 10%
Niemodlin Tułowice 3569 4500 wzrost o ~ 20%

Wnioski: