Część publikowanych cytatów pochodzi z rozmów, które przeprowadziliśmy podczas zbierania podpisów do protestu (22-24 maj 2008r.).

Do nadal organizujemy spotkania, informując o rozwoju sytuacji. Na spotkaniach uzupełniamy materiał na naszej stronie.

Osoby, które nie mają takich możliwości korzystania z informacji zamieszczonych na stronie, kontaktują się osobiście lub telefonicznie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do spotkania się z nami!

Reprezentanci naszej grupy, to osoby podane na samym dole strony.

    Jesteśmy mieszkańcami wsi Lipno, Tułowice Małe, Wydrowice, Sady, Michałówek, Grodziec, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się budowie obwodnicy Niemodlina wg wariantów południowych, a pomysł z wprowadzeniem wariantu IV południowego traktujemy jako niejasny, natomiast powoływanie się na społeczną aprobatę tego wariantu jest wręcz nadużyciem. Wprowadzenie wariantu IV na konsultacjach społecznych jest dla nas zaskoczeniem! Dowodem tego jest "Kalendarium" oraz informacje, które były ogólnie dostępne, lecz ich kolejność publikowania, zarazem informowania lokalnej społeczności wprowadziła wielu z nas w błąd, czego dowodem była nieobecność na konsultacjach społecznych ludzi bezpośrednio dotkniętych wariantem IV! Dezorganizacja była tak duża, że osoby protestujące przeciwko wariantowi III nie wierzyli, że powstał wariant IV, ma "szeroką" aprobatę i jest mocno "przepychany"!

    Jesteśmy zwolennikami budowy obwodnicy, czego dowodem są wysłane listy (także publikowane na stronie), ale obwodnicy, która swym położeniem nie będzie powodem ekonomicznej zapaści naszej gminy, nie będzie ciosem w te rodziny, które zapoznali się z dokumentacją przebiegu obwodnicy Niemodlina np. w 2004 roku i dokonali swoich życiowych decyzji, nie może być ciosem w "Bory Niemodlińskie", które to oprócz walorów przyrodniczo-rekraacyjnych stanowią w dzisiejszych czasach bardzo ważne zaplecze kumulacji wody i produkcji tlenu!

    Wciąż zgłaszają się osoby, które podtrzymują przekonanie, że wariant IV został odrzucony, po wyjaśnieniach deklarują chęć przystąpienia do protestu. Mieszkańcy Tułowic, Tułowic Małych niepokoją się faktem, że natężenie ruchu po wybudowaniu po stronie południowej obwodnicy będzie dla nich totalnym koszmarem!

    Jesteśmy dumni faktem, że jako jedyni głośno mówimy, iż wybór jakiegokolwiek wariantu południowego jest błędem, który jako mieszkańcy gminy będziemy zawsze odczuwali. Cieszymy się, że sami mieszkańcy Niemodlina, wśród nich także osoby wcześniej przeciwni jedynie wariantowi III południowemu, także zmieniły zdanie i za złe uważają dwa warianty południowe! Serdecznie dziękujemy!

 

Publikujemy jedynie, niektóre wypowiedzi, lecz zawarte w nich informacje mocno i nadal nas motywują!

Złożyliśmy stosowne dokumenty w celu utworzenia stowarzyszenia o nazwie "Nie na południe" sprzeciwiającego się budowie obwodnicy wg wariantów południowych III i IV, zarazem propagującego wspaniałe walory Borów Niemodlińskich oraz terenów widokowych (Grodziec, Lipno, Tułowice Małe, Michałówek, Sady)!

Telefon: 664 370 341 czynny w godzinach 18-20

Nie odpowiadamy na SMS-sy

Możliwy kontakt osobisty w miejscowościach:

Sady Michałówek
Urszula Bialowas, Kazimierz Król Tadeusz Bieniek, Dariusz Sołek