Mieszkańcy wsi:                                                                                     Sady, dnia 22.05.2008r.

Lipno, Tułowie Małe, Wydrowice,

Sady, Michałówek, Grodziec

Adres do korespondencji:

Urszula Bialowas

Kazimierz Król

Sady 35A

49-100 Niemodlin

 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

 

Protest przeciwko budowie obwodnicy Niemodlina

dla wariantu IV (10) południowego i wariantu III (11) południowego

 

 

Nasz protest i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu obwodnicy wg wariantu IV (10) południowego, są następujące:

 1. Na stronie internetowej GDDKiA (w informacjach dotyczących obwodnicy Niemodlina) nie było zamieszczonego (osobno rozrysowanego) wariantu IV (10) południowego z naniesionymi węzłami, skrzyżowaniami, mostami czy wiaduktami. Można było ulec sugestii, że wariant ten nie jest brany pod uwagę (plik 12_srodowisko_mapa_10000.pdf), nie ma go także na tle ortofotomapy (plik 10_Niemodlin_foto_2311_s10000_700x1050.pdf)
 2. 15 IV 2008r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się prezentacja multimedialna wariantu I (3), wariantu II (2), wariantu III (11). Podczas prezentacji nie było slajdu planu sytuacyjnego przebiegu obwodnicy Niemodlina - wariantu IV (10), aczkolwiek odbyła się dyskusja na temat opisywanego wariantu, a nawet głosowanie bez udziału mieszkańców naszych wsi.
 3. Nasza nieobecność podyktowana była przekonaniem, że wariant IV nie jest wykazywany na mapach i ze względów przyrodniczych odstąpiono od niego.
 4. Plany sytuacyjne gminy, na których zamieszczono proponowany przebieg trasy nie są aktualne, brakuje nowo powstałych budynków, nie pokazują stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin - pomiędzy Małymi Tułowiami, a Wydrowicami.
 5. Zastrzeżeniem jest fakt wyboru trasy najdłuższej – najdroższej i kolidującej z wieloma miejscowościami. Jest to trasa najbardziej ingerująca w osady ludzkie.
 6. Wariant ten swym położeniem jest szalenie istotny dla naszych wsi, jest także wyznacznikiem sensu inwestowania oraz rozwoju wsi. Da się zauważyć duży napływ ludności spoza gminy, którzy remontują stare budynki lub budują się od podstaw i prawdą jest także i to, że często nie wiedzą, kto jest przedstawicielem gminy na daną wieś.
 7. Położenie wariantu IV (10) południowego, jak również III (11) południowego najbardziej ingeruje w tereny cenne przyrodniczo, zarazem „odcina” gminę Niemodlin od rozległych i łatwych do dojazdu, dojścia terenów leśnych, a komfort wypoczynku leśnego, gdzie dochodzi hałas silników samochodowych jest niemożliwy.
 8. Mamy świadomość niezadowolenia mieszkańców dla pozostałych wariantów, dlatego jesteśmy przekonani, że należy powtórzyć konsultacje społeczne jak również zaproponować społeczności przedstawienie swoich propozycji przebiegu obwodnicy.
 9. Oczywiste było, że wariant III (11) zostanie odrzucony choćby, dlatego, że w części swojej długości przebiega pod trakcją energetyczną wysokiego napięcia.

 

 

Jesteśmy za budową obwodnicy, prosimy jednak aby przeprowadzono ponownie badania i wytyczono drogę najmniej kolidującą z ludźmi oraz środowiskiem.

 

 

 

 

Z poważaniem

mieszkańcy wg załącznika

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. a/a
 2. Wojewoda Opolski
 3. Ministerstwo Infrastruktury