29 sierpnia 2008r.

Spotkanie z Wicewojewodą Opolskim panem Antonim Jastrzębskim

    Biorąc pod uwagę straszne nieszczęście jakie wyrządziła trąba powietrzna w naszym województwie, postanowiliśmy nie dzwonić i nie prosić o spotkanie w naszej wspólnej sprawie, rozumiejąc jak mało Wicewojewoda, czy Wojewoda dysponuje czasem. Jakie było zdziwienie kiedy otrzymaliśmy telefon o możliwości spotkania! Byliśmy przed czasem (przed godz. 10) i niemalże natychmiast zostaliśmy przyjęci. Przekazaliśmy nasze pismo wraz z kalendarium wydarzeń sięgającym do "świadomości społecznej" sięgającej lat 70-tych odnośnie miejsca przebiegu obwodnicy (wariant północny) wraz z możliwością potwierdzenia tego faktu przez różnych ludzi, np. pracownika (byłego już) PRDiM Niemodlin, następnie "Program Rozwoju Gminy w latach 2004-2006" stanowiący załącznik do "Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2001-2010" poprzez cały tok wydarzeń roku 2008 dotyczących przebiegu obwodnicy Niemodlina.

Szczególną uwagę poświęciliśmy na motywację trasy, gdzie wyznacznikiem jest specjalna strefa ekonomiczna utworzona w Tułowicach ponad 4 lata temu, zwiększone natężenie ruchu oraz "aprobata społeczna" wariantu IV, która to powstała w dniu konsultacji społecznych, a dokładnie w trakcie! Nasza nieobecność w trakcie konsultacji społecznych przy omówieniu przyczyn i okoliczności jakie miały miejsce, została zaakceptowana przez Wicewojewodę, ponadto załączona odpowiedź z GDDKiA Oddział w Opolu (GDDKiA-O/OP/P1-D-4100/46/N/3_2/2008 z dnia 04 lipca 2008r.), gdzie na stronie 2 czytamy: "W trakcie wewnętrznych uzgodnień w pomiędzy Centralą GDDKiA, a Oddziałem ostatecznie formalnie zatwierdzono do dalszych prac 3 warianty - 2 północne i 1 południowy" jest wyraźnym dowodem na to, że wcale nas tam nie musiało być!

Przekazaliśmy panu Wicewojewodzie naszą analizę infrastruktury drogowej Opolszczyzny, która jest częściowo zrealizowana, realizuje się przez aktualnie trwające prace drogowe, przez prace, które mają się rozpocząć (ponieważ już dokumentacja jest zaakceptowana) oraz plany jakie nasze województwo chce realizować w sensie infrastruktury drogowo-komunikacyjnej. Plany rozwiązań drogowych w naszym województwie istotnie rozwiązują problem zatłoczenia Niemodlina, odciążają wyraźnie Tułowice kierując częściowo ruch na południe regionu, na A4 lub do przejść granicznych! Okazało się wręcz zbędne omawianie tych prac drogowych lub związanych z nimi planów, ponieważ pan Jastrzębski dokładnie jest zorientowany :). Dodamy jedynie, że omawialiśmy część południową infrastruktury drogowej Opolszczyzny, najbardziej zbliżonej do Gminy Niemodlin.

Przekazaliśmy nasze ogromne zaniepokojenie zubożeniem lokalnej przedsiębiorczości poprzez fakt budowy obwodnicy wg wariantów południowych. Obawy nasze potwierdziliśmy informacjami jakie zebraliśmy podczas wyjazdu i przeprowadzonych rozmów w Otmuchowie i Paczkowie.

Z dużym zainteresowaniem Wicewojewoda obejrzał prezentację przebiegu trasy wg wariantu IV z przejściem przez kanał i staw w okolicy Tułowic Małych (to taka nasza Rospuda II, :)), następnie rzekę Ścinawę i gwałtownie pod górę, przez las w kierunku miejscowości Sady. Pokazaliśmy obszary bagienne przy wejściu do wioski Michałówek od strony Sadów.

    W imieniu własnym oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie dziękujemy za spotkanie, które odbyło się naprawdę w serdecznej atmosferze, gdzie wszystkie odpowiedzi były konkretne i rzetelne, a nasza skarga została niezwłocznie przyjęta!

 

Zgodnie z obietnicą otrzymaliśmy odpowiedź przygotowaną przez Wydział Środowiska i Rolnictwa:

Odpowiedź: otrzymaliśmy 24 IX 2008r.


17 września 2008r.

Wysłanie pisma - prośby o spotkanie z Dyrektorem GDDKiA Oddział w Opolu panem Bolesławem Pustelnikiem

    Otrzymaliśmy odmowę i jest to dla nas przedziwna sytuacja (???), nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę odpowiedź, to jesteśmy przekonani, że osoby publiczne są zobligowane poprzez swoje stanowisko do spotkania się z każdym kto sobie tego życzy, a my wręcz o to spotkanie prosiliśmy szczególnie, że zawsze przedstawiamy nasze motywacje w postaci dokumentów czy prezentacji!


03 październik 2008r.

Spotkanie z Burmistrzem Niemodlina panem Mirosławem Stankiewiczem

    W rozmowie wzięli udział: Burmistrz Niemodlina, Przewodniczący Rady Gminy Niemodlin, reprezentant Stowarzyszenia "Nie na południe", dwaj mieszkańcy Michałówka i mieszkanka Sadów.

    Na ręce Burmistrza Mirosława Stankiewicza Stowarzyszenie "Nie na południe" złożyło skargę, wyrażając swój zdecydowany sprzeciw dotyczący budowy obwodnicy Niemodlina wg wariantów III i IV.

    Wszyscy obecni oraz Ci, których reprezentujemy, wyrazili potrzebę budowy obwodnicy Niemodlina! Zdecydowanie potępiliśmy dopuszczenie wariantu IV do konsultacji oraz głosowanie nad nim! Podaliśmy przyczynę naszej nieobecności podczas konsultacji społecznych, związaną z publikowanymi wtedy ogłoszeniami, stanem prawnym chroniącym Bory Niemodlińskie oraz zapisem w dokumentach gminy, co wykluczało wariant IV obwodnicy!

    Rozmawialiśmy o szeroko widzianej i skomplikowanej sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a zarazem Gminy Niemodlin. Wyraziliśmy niepokój w imieniu osób prowadzących działalność  gospodarczą, iż w związku z wyborem wariantów III i IV Niemodlin będą omijać potencjalni klienci. Podaliśmy nasze szersze spojrzenie na infrastrukturę drogową Opolszczyzny, gdzie budowa np. obwodnicy Prudnika, Grodkowa, czy węzła "Ochodze" (więcej w zakładce: Komunikacja) odciąży miasto! Ponadto dowiedzieliśmy się że ma być przebudowane skrzyżowanie Opole-Nysa-Korfantów, co bez wątpienia usprawni w tym miejscu komunikację. Podkreśliliśmy przepiękne walory przyrodnicze i turystyczne południowej części gminy, która może stanowić jej dalszy rozwój, a w przypadku wyboru wariantów południowych (III i IV) uniemożliwi to w zupełności.

Rozmowa trwała ok. 100 min. Za poświęcony czas w imieniu własnym oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie dziękujemy.