"Nie na południe"

    Myśl powołania stowarzyszenia powstała podczas zbierania podpisów (22 maj 2008r.), kiedy to mieszkańcy wyrażali chęć poparcia takiej inicjatywy społecznej twierdząc, że taka forma może pomóc w wyborze najbardziej ekonomicznego i miastu Niemodlin sprzyjającego ekonomicznie wariantowi obwodnicy, służąc jednocześnie całej naszej gminie - zawsze rozwojem! Po wielu rozczarowaniach (choćby opóźniony i "pierwszomajowy" list z GDDKiA Odział w Opolu) stwierdziliśmy wspierani przez lokalną przedsiębiorczość, że należy utworzyć stowarzyszenie.

17 IX 2008r. - Pismo Stowarzyszenia do Pana Bolesława Pustelnika Dyrektora GDDKiA Oddział w Opolu z prośbą o spotkanie.

Odpowiedź: otrzymaliśmy 21 X 2008r.

03 X 2008r. - Spotkanie Panem Mirosławem Stankiewiczem Burmistrzem Niemodlina.